× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Stocer

Pododdział ortopedyczny oddziału rehabilitacji chorych ze schorzeniami kręgosłupa i narządu ruchu - Szpital

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu


Adres

22-711 90 14
Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1