× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Stocer

Oddział reahabilitacji dziennej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

22-836-05-13
Ożarowska 75a
01-444 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1