× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Stocer

Oddział rehabilitacji narządu ruchu - Ośrodek Rehabilitacji Społecznej

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Rehabilitacja medyczna


Adres

22-842-26-44
Korczyńska 10
02-934 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1